středa

28.11.2018 13:57

Mnohoúhelníky

- využití Pythagorovy věty

50/3, 4

51/5