středa

31.10.2018 18:58

Osa úhlu, kružnice vepsaná trojúhelníku

41/1, 3

42/4

Př.: Sestrojte bod v trojúhelníku, který má stejnou (kolmou) vzdálenost od všech tří stran.

42/6