pondělí

12.06.2018 21:05

Opakování 

- výrazy s proměnnou

- slovní úlohy "o společné práci" - příklady

Mocniny

70/1