pondělí

12.06.2017 13:37

Osová souměrnost

- dokreslování obrázků

48/7, 8

48/9, obraz úsečky KL ... dodělat doma, kontrola přeložením a propíchnutím