pondělí

11.09.2017 19:29

Úvod, pravidla hodnocení

str. 14 - kružnice opsaná trojúhelníku