pondělí

05.12.2016 11:53

Mříž

obrázek

- najděte všechny čtverce, obdélníky, kosočtverce, kosodélníky, lichoběžníky (zbylý obrazec je deltoid)

- seřaďte obrazce podle velikosti obsahu

- porovnejte obvod obrazců s vyznačenou úsečkou (větší/menší/stejný)