pondělí

05.09.2016 10:53

Úvod, pomůcky, pravidla hodnocení.

"kouzlo" s čísly - jak funguje a proč?

"Napište trojmístné číslo ABC takové, že A > C. Rozdíl ABC – CBA

vydělte číslem 11 a tento podíl vydělte ještě číslem 3.

Výsledek si zapište. Řekněte mi číslo ABC a já vám do tří

vteřin, řeknu váš výsledek.“

trojmístné číslo ABC takové, že A > C. Rozdíl ABC – CBA
vydělte číslem 11 a tento podíl vydělte ještě číslem 3.
Výsledek si zapište. Řekněte mi číslo ABC a já vám do tří
vteřin, řeknu váš výsledek.“