pondělí

13.06.2016 11:52

Číselná osa, střed úsečky

56/5 (6 - zůstává jako nepovinný úkol)

Rovnice

57/1, 2

 

__________________________________

Racionální čísla; aritmetický průměr; rovnice se závorkami, přednost operací.