pondělí

11.09.2017 17:28

Úvodní hodina - seznam pomůcek (kontrola příští pondělí), pravidla hodnocení