pátek

18.02.2019 18:41

rozcvička: sestrojte úsečky dlouhé přesně a) 16/3 cm, b) √10, c) √28

Využití podobnosti - dokončení příkladů z minulé hodiny