pátek

18.01.2019 20:55

Podobnost

74/5

+ pokračování => Euklidova věta o výšce

(pozn.: konstrukce trojúhelníku pomocí Thaletovy kružnice)