pátek

04.01.2019 19:48

Měrná tepelná kapacita

- měření: zahříváme 1 litr vody ponorným vařičem o výkou 500 W, sledujeme rostoucí teplotu

- výpočet: kolik energie je třeba dodat k ohřátí 1 litru vody o 1 °C?

=> asi 4 200 J = měrná tepelná kapacita vody

uč. str. 42

______

2. písemka - zadání

- kdo přinese vzorně vypracované zadání do pátku 11. 1., vylepší si známku o 0,5 stupně

- do vypočítá navíc tyto příklady, vylepší si známku o dalších 0,5 stupně

- týká se známek horších než 2

______

- pokud potřebujete další procvičování, rozumné příklady najdete tady