pátek

14.12.2018 18:05

Kombinatorika, pravděpodobnost

24/2 b)

24/5

25/6 - viz hra Osadníci z Katanu - jaká je pravděpodobnost jednotlivých součtů (2 - 12)?

- pravděpodobnost = počet příznivých případů : počet všech možných případů, udává se %, zlomkem nebo des. číslem