pátek

07.12.2018 21:26

Lineární funkce - graf

65/5

- jak daleko od sebe budou výletníci a běžec a) 1 hod, b) 1,5 hod od startu?

- kdo a o kolik minut bude dřív u kapličky, která je 4 km od místa B?

- ve kterém okamžiku jsou výletníci 12 km před běžcem?

- jak zapsat vzorcem vzdálenost, kterou urazili a) výletníci, b) běžec?