pátek

02.11.2018 12:16

Tečny ke kružnici

- konstrukce tečen z bodu ke kružnici: 

1) potřebujeme najít body dotyku

2) bude u nich pravý úhel, tzn. budou na Thaletově kružnici

3) pak teprve rýsujeme tečny

- výpočet z pravoúhlého trojúhelníku (Pythagorova věta) - vzálenost bodu dotyku od bodu, ze kterého vedou tečny (když známe vzálenost tohoto bodu od sředu a poloměr kružnice)

Výpočty v trojúhelníku

"relikvie smrti" - určete délku strany trojúhelníku, výšky, rozměr vepsané kružnice