pátek

21.09.2018 21:01

minutovka - mnohočleny + desetinná čísla

Aritmetický průměr

příklady

33/8, 9

úlohy o směsích