pátek

14.09.2018 08:47

minutovka - mnohočleny, násobení a dělení des. čísel

Aritmetický průměr

úvodní video

32/2, 3, (4)