pátek

24.03.2017 20:36

rozcvička 16/modrá 4

15/3 c)

Obsah a obvod pravoúhelníku

16/4 nahoře

Praktický problém: jak pomocí 200 m pletiva oplotit co největší pozemek? 

A jak to udělat, když jednu stranu pozemku tvoří skalní stěna (a tedy nepotřebujeme na ni pletivo)?