pátek

16.09.2016 14:08

Desetinná čísla, 6/7

Krychlová tělesa a jejich kreslení, 6/5

Síť krychle, 7/8

Součtové trojúhelníky, 6/6