pátek

04.09.2015 13:08

Zápisy do sešitu: každý příklad označit číslem strany a cvičení, řešení si zapisovat, oddělit čarou od předchozího příkladu

5/2 - hadi

5/3 - trojúhelníky na Geoboardu

do pondělí: rozmyslet 3 c)