pátek

07.02.2020 09:31

- opakování - jednoduché nerovnice, pozor na násobení záporným číslem

Kvadratické nerovnice

příklady

- určíme kořeny rovnice

- načrtneme graf funkce

- určíme řešení nerovnice

Které nerovnice budou mít jako řešení a) všechna čísla, b) žádné číslo? Jak bude vypadat parabola?