pátek

07.02.2020 09:15

Odmocniny

- pravidla pro počítání: mocnina součinu, mocnina podílu

- racionální a iracionální, 9/8

domácí úkol: 9/9, na papír, aspoň 8 příkladů z 10, bez kalkulačky!