pátek

10.01.2020 13:21

Opakování - graf kvadratické funkce

učebnice F, 50/2, 51/3

Absolutní hodnota

51/5, pak totéž (tabulku a graf) pro funkce y = |x-1| a y = |x+1|

- absolutní hodnota rozdílu |x - a| je vzdálenost čísla x od čísla a na ose, |x + a| = |x - (-a)|

51/6