pátek

13.12.2019 15:23

Funkce tangens a kotangens

- poměr odvěsen v pravoúhlém trojúhelníku

tangens = protilehlá/přilehlá

kotangens = přilehlá/protilehlá

cotg x = 1 / tg x

(na kalkulačce tg = tan, cotg tam není)

- hodnoty tg a cotg základních úhlů (0, 30, 45, 60, 90°) - ze čtverce a rovnostranného trojúhelníku