pátek

22.11.2019 10:56

Měření výšky pomocí podobnosti

- praktické cvičení