pátek

22.11.2019 10:54

Slovní úlohy - využití funkce sinus

příklady, 1) - 4) povinně