pátek

18.10.2019 20:57

Parabola a její vlastnosti

- kde všude se parabola vyskytuje

- jak si ji vyrobit z papíru

- co ovlivňuje její tvar:

kvadratická funkce y = ax2+bx+c, čísla a, b, c určují tvar paraboly a její posun (po ose x a y)