pátek

11.10.2019 20:34

Soustavy rovnic

příklady - 2. sloupec, libovolná metoda

bonus: slovní úlohy