pátek

20.09.2019 20:03

Graf lineární funkce

- funkce = závislost, každému číslu (na vodorovné ose) je přiřazena nějaká hodnota (na svislé ose) => graf

Zápis např.: y = 2x (tzn. hodnota na svislé ose je 2x), nebo x -> 2x (každému x se přiřadí hodnota 2x), nebo f(x) = 2x (funkce f vezme číslo x a udělá z něj 2x)

- všechny zápisy znamenají totéž