pátek

17.05.2019 11:39

Exponenciální závislost

- za jakou dobu bude na účtu 1,5 násobek vkladu, když je úrok 3 % ročně?

- pravděpodobnost - příklady