pátek

17.05.2019 11:29

Spotřeba el. energie

- jak fungují spotřebiče?

- úkol: vyberte si jeden ze spotřebičů na str. 118 - 119, prostudujte fyzikální princip jeho fungování (i s využitím internetu), nakreslete a popište