pátek

17.05.2019 11:22

Množiny

9/8

- symbolický zápis operací s množinami

- průnik = "a zároveň"

- sjednocení = "nebo", tzn. aspoň jedna z možností