pátek

03.05.2019 10:44

Opakování 

- zapojení rezistorů, Ohmův zákon

- sériové a paralelní zapojení

- regulace proudu, dělič napětí - výpočty