pátek

15.09.2017 13:17

rozcvička 19/8

Řešení domácího úkolu: Jakou vlastnost musí mít čtyřúhelník, aby mu šla opsat kružnice?

=> součet protějších úhlů je 180°; postačující podmínka (ne nutná) - stejně dlouhé úhlopříčky

(pojem: takovým čtyřúhelníkům se říká tětivové)

Pravoúhlý trojúhelník a opsaná kružnice

23/4

23/1, 2, 3

str. 24 rámeček - Thaletova věta