na úterý 9. 10.

02.10.2018 18:49

Vyberete si jeden ze dvou úkolů, řešte na papír, který pak odevzdáte:

a) počítací: 36/6 (závodníci v zatáčkách běhají dost "natěsno"; můžete počítat třeba s tím, že závodník normálně běží cca 30 cm od vnitřního kraje dráhy, když předbíhá, tak 1 metr od kraje dráhy)

b) přemýšlecí: vypočtěte délku 45. rovnoběžky (za předpokladu, že Země je koule s poloměrem 6378 km); pomožte si obrázkem, jak to vypadá v průřezu