na úterý 27. 11.

24.11.2018 07:51

Vyberete si jeden ze dvou úkolů, řešte na papír, který pak odevzdáte:

a) 6/3

b) najděte vzoreček pro "normální" schodiště jen nahoru do n-tého patra (nápověda - využijte "pomalé" jen nahoru; str. 6)