na úterý 23. 10.

16.10.2018 21:07

Vyberete si jeden ze dvou úkolů, řešte na papír, který pak odevzdáte: 

a) počítací: 73/3, 3. sloupec (k - o)

b) přemýšlecí: Zahradník má vysázet asi 200 sazenic. Kdyby je vysazoval do řádků po pěti, po šesti či po sedmi, vždy mu budou v posledním řádku tři sazenice chybět. Kolik přesně sazenic zahradník má? Kolik sazenic by musel vysadit do každého řádku, kdyby chtěl, aby všechny řádky byly úplné? Pište postup řešení!