na úterý 20. 11.

15.11.2018 19:56

Vyberete si jeden ze dvou úkolů, řešte na papír, který pak odevzdáte: 

a) Vypočtěte s využitím pouze obyčejné kalkulačky, pište postup řešení:

b) Z odborného článku: „Průměr atomů zjišťovaný experimentálně se pro různé atomy pohybuje v mezích od 100 do 600 pm. Zajímavé je, že atomové jádro, představující téměř veškerou hmotnost atomu (99,9%), má průměr 10 000krát menší než atom.“ Kolik atomových jader by se vešlo vedle sebe na šířku sešitu (21 cm)? Výsledek zapište v exponenciálním tvaru.