na úterý 16. 10.

09.10.2018 19:16

Vyberete si jeden ze dvou úkolů, řešte na papír, který pak odevzdáte:

a) počítací: Když uložíte do banky 100 000 Kč s ročním úrokem 2 %, kolik budete mít na účtě po 5 letech, pokud za tu dobu nic nevyberete?

b) přemýšlecí: Uložíte do banky 100 000 Kč s ročním úrokem 2 %. Za jak dlouho tam budete mít 200 000 Kč, pokud nic nevyberete?

Pozor, v obou případech se počítají také úroky z úroků (tzv. složené úrokování).