čtvrtek

07.03.2019 15:10

Odmocniny

- opakování - násobení závorek

7/4

8/5

- počítání s odmocninami, pravidla

8/7