čtvrtek

17.01.2019 20:53

Podobnost

str. 72

72/1

73/3

příklady