čtvrtek

10.01.2019 19:02

Lineární funkce

 

Př.: Nový mobilní operátor Marťan, skvělé tarify pro každého:

„Málo“… paušál 0 Kč, cena do všech sítí 5 Kč/min

„Hodně“… paušál 50 Kč, cena do všech sítí 3 Kč/min

„Pořád“… paušál 200 Kč, cena do všech sítí 1 Kč/min

Tarify neobsahují žádné volné minuty.

Akce!! Tarify „Hodně“ a „Pořád“ první 2 měsíce bez paušálu!

 

- vyjádřete u všech uvedených tarifů, jak závisí výsledná cena na počtu provolaných minut

- zakreslete totéž do grafu (na vodorovné ose x - počet minut, na svislé ose y - cena)

- rozhodněte, při kolika provolaných minutách je výhodnější který tarif

 

Určete vzorec podle grafu - příklady