čtvrtek

03.01.2019 12:15

Vnitřní energie

str. 36 - 37

- zvýšení konáním práce nebo tepelnou výměnou (dotykem s jiným tělesem)

Jouleův pokus - zvýšení vnitřní energie vody konáním práce: str. 41