čtvrtek

29.11.2018 13:58

Mnohoúhelníky

- využití Pythagorovy věty

51/6, 7

51/9