čtvrtek

01.11.2018 12:13

Tečny ke kružnici

Př.: Jsou dány dvě různoběžky. Sestrojte kružnici o poloměru 2,5 cm, která se obou dotýká.

Př.: Je dána kružnice o poloměru 2,5 cm. Opište jí trojúhelník. Kolik je řešení? Jak je střed kružnice daleko od stran trojúhelníku?

Opakování - Thaletova věta

24/6

24/7 => jak sestrojit pravý úhel "ve vzduchu"?