čtvrtek

04.10.2018 19:56

Archimedes a jeho výpočet čísla pí: obvod a obsah pravidelného 6-úhelníku vepsaného/opsaného kružnici s průměrem 10 (mj. opakování Pythagorovy věty)

- k výpočtu s přesností na 2 des. místa bylo potřeba spočítat obvod 96-úhelníku (resp. stačil by 57-úhelník, ale ten se počítá opravdu špatně)

Délka části kružnice

příklady, odvození vzorce