čtvrtek

27.09.2018 19:51

Opakování - násobení a dělení des. čísel, mnohočleny

vlastní příklady