čtvrtek

13.09.2018 17:38

Rovnice

57/3

ekvivalentní úpravy rovnic - zápis do "sešitku"