čtvrtek

06.09.2018 10:02

Počítání s písmeny

- sčítání, odčítání, násobení mnohočlenů