čtvrtek

07.06.2018 20:51

Osová souměrnost

příklady 1

příklady 2

příklady 3